Koberg och Gåsevadholms fideikommiss instiftades 1772 av direktören i Ostindiska Companiet Niclas Sahlgren. Niclas Sahlgren var även en stor donator till Sahlgrenska sjukhuset, Östads barnhus mm. År 1999 ombildades Gåsevadholms fideikommiss till ett fideikommissaktiebolag.

Kobergs slott är känt sedan 1400-talet. Huvuddelen av dagens byggnad är från slutet av 1500-talet. Dagens utseende fick Kobergs slott under 1800-talets slut, då en genomgripande renovering genomfördes.

Gåsevadholms slott är uppfört i slutet av 1700-talet. Slottet är belägget på en ö mitt i Rolfsån, strax utanför Kungsbacka.

Dagens innehavare av fideikommissen är Niclas Silfverschiöld.