Koberg & Gåsevadholm förvaltar ca 1000 ha åkermark. Jordbruket på Gåsevadholm är sedan 2001 utarrenderat. 
På Koberg drivs jordbruket i det med Uplo Egendom gemensamt ägda driftsbolaget Bjärke Jordbruks AB. Samarbetet inleddes 2005 med syfte att rationalisera maskinparken och skapa en bättre grund för framtida investeringar. Driftsbolaget producerar idag höstvete, maltkorn, havre och oljeväxter. Jordbruket ansvarar även för egendomarnas viltåkrar.

Med tanke på viltet och det säregna kulturlandskapet bibehålls stora arealer öppna. Våtmarker har skapats och restaurerats i stor omfattning med tanke på vilt och landskapsvård. Arbetet sker fortlöpande genom en dialog mellan ansvariga för jordbruk, skog och viltvård för att hitta en god balans mellan skilda intressen.