Öppnas i nytt fönster

Av Kobergs och Gåsevadholms totala land areal på ca 11.400 ha bedrivs jakt och viltvård, i egen regi, på ca 6.500 ha. Övrig mark är utarrenderad till olika jaktlag. I markerna finns, förutom en av Sveriges största dovhjortstammar, älg, vildsvin, rådjur och kronhjort. I våra sjöar och viltvatten samlas bl.a. änder, knipor, krickor, kanadagäss och grågäss. Vårt mål är att skapa goda förutsättningar för det jaktbara viltet samtidigt som vi gynnar övrig fauna och flora. Målsättningen är att markerna skall kunna bära betydande viltstammar utan att skadorna på skog och jordbruk blir för stora. Det sker genom en välavvägd avskjutningsplan, återskapande av våtmarker, anläggning av viltåkrar, plantering av remisser, utsättande av saltstenar och stödutfodring.

Egendomarnas viltvårdsarbete sker både på den utarrenderade och egna jaktmarken. Våra jaktarrendatorer har ett nära samarbete med egendomens viltmästare. Vi kan erbjuda pürsch- och troféjakt huvudsakligen på dovhjort. Därutöver säljs inga korttidsjakter.

Koberg säljer fiskekort till den del av Vanderydsvattnet som ägs av Koberg. Sjön har goda bestånd av framförallt gös och gädda men även abborre.

Fiskekort priser:

Årskort Familj med båtplats 1.700 kr
Årskort vuxen, enbart fiske 950 kr
Årskort barn (12-18 år) 470 kr
Dagkort vuxen 120 kr
Dagkort barn 60 kr

Dagskort säljs vid:

Kobergs godskontor     0322-470 04  Jakthandlarn i Åsaka  070-493 65 7

Holger Nilsson Hålanda 070-847 45 36  


Vid eventuella frågor gällande jakt & fiske ta kontakt med: Viltmästare Anders Friberg 0706-90 16 59 alt. anders.friberg@koberg.se

Klicka här för att öppna fiskekarta