Skogsförvaltningen förvaltar c:a 9500 ha produktiv skogsmark vid Koberg och Gåsevadsholm. I arealen ingår även c:a 750 ha extern förvaltning.

Vidare tillkommer 5000 ha i Lettlands östra delar som köpts in under perioden 2003-2008 och som nu är i en intensiv återbeskogningsfas.

Avverkningen uppgår till c:a 50 000 m3fub och den årliga tillväxten till 65 000 m3sk.

Skogsförvaltningen består av 1 förvaltare och en arbetsledare. Ett tiotal entreprenörer sysselsätts i skogsvård och avverkning.

Skogsförvaltningen ansvarar även för berg- och täktverksamhet i ett huvudsakligt samarbete med
Sand & Grus AB Jehander .