Cykling i naturen

Nu i dessa tider är det många som gärna plockar fram sina cyklar för en tur i skog och mark. Vi på Koberg Förvaltning vill gärna därför informera om vilka regler som gäller: Det är förbjudet enligt lag (Brottsbalken 4 kap 6§, 12 kap 4§) att cykla över:
– tomt/tomter
– plantering (gäller även skogliga planteringar)
– över annan äga så att den skadas
– över gård och gårdsplan
– på upplagsplatser eller dylika ställen
– att åsamka ekonomisk skada för markägaren

Tänk även särskilt på att:

  • undvika organiserad/regelbunden cykling i större skala på skogsmark då skaderisken är stor
  • undvika mjuka stigar, särskilt på våren och hösten, när det är blött i markerna
  • undvika att cykla över känsliga marktyper. Exempel är lavmarker, berghällar med mossor och lavar, mjuka ängsmarker, mossar och kärrmarker
  • anpassa körsätt efter underlag
  • grovmönstrade däck lätt skadar stigar och ömtålig mark

Om vi anpassar cyklingen efter naturen och visar hänsyn och varsamhet samt anpassar körsätt och vägval så skador ej uppstår så kommer vi alla att kunna njuta av vår vackra natur.
Vad gäller terrängkörning med 4-hjulingar och andra motorfordon är detta förbjudet enligt lag (Terrängkörningslagen 1§).

Related Posts

Ange ditt användarnamn eller din e-postadress. Du kommer att få ett e-postmeddelande med instruktioner om hur du återställer ditt lösenord.