Koberg Vilt

Koberg Vilt verkar för god etik inom djur- och livsmedelshållning med målsättning att kunna erbjuda det allra bästa viltköttet. Vi erbjuder välsmakande produkter av frilevande vilt från eget viltbruk. Råvarorna är omsorgsfullt utvalda och förädlade enligt gammal tradition.

Koberg värnar om viltet som hållbar naturresurs och djuren behandlas med respekt från jakt till konsument! Att äta frilevande vilt som levt av skogarnas eget skafferi är så naturligt det kan bli. En vision där människa – djur – natur går hand i hand i ömsesidig respekt och skapar en balans i det stora kretsloppet i ett välmående ekosystem.

Besök gärna våra gårdsbutiker på Koberg och Gåsevadholm!

Ansvarig Koberg Vilt
Marielouise Jageklint
+46 (0)722 48 45 10
kobergvilt@koberg.se