Röjningsarbete på Gåsevadholm

Karl Beckman, teknisk förvaltare på Gåsevadholm röjer upp på godset efter senaste periodens stormar.
Tyvärr innebär det också några allé-träd som inte klarat den blöta vintern.

Related Posts