Skog – Lettland

Koberg förvaltar även ca 6.000 ha mark i Lettlands östra delar. Arealen är fördelad på 4.000 ha skog, 1.400 ha jordbruk och 600 ha annan mark.

Produktionen koncentrerar sig på gran ca 35%, björk ca 30%, grå al ca 14%, asp ca 9%, tall ca 7% och övrigt löv ca 5% av arealen.

Avverkningen uppgår till ca 15.000 m³fub och den årliga tillväxten till 20.000 m³sk och medelboniteten är beräknad till 8 m³sk/ha.

Ca 850 ha av jordbruket är utarrenderat till lokala jordbrukare.

35%
Gran
30%
Björk
14%
Grå Al
9%
Asp
7%
Tall
5%
Övrigt löv