En fantastisk miljö som erbjuder många upplevelser

Koberg och Gåsevadholm är två enskilda egendomar i Västergötland och Halland som samförvaltas av Koberg Förvaltning AB. Med historia så långt tillbaka som 1400-talet finns här en fantastisk miljö som erbjuder många upplevelser. Både på Koberg och Gåsevadholm finns våra egna Viltbutiker där vi säljer produkter av frilevande vilt från egna skogar.

Våra verksamhetsområden

För ett hållbart skogsbruk

Med historia så långt tillbaka som 1400-talet finns här en fantastisk miljö som erbjuder många upplevelser. Verksamheten är indelad i sex områden: Fastighetsförvaltning, Jakt, Skogsbruk, Grus-/bergtäkter, Jordbruk och Förnybar energi. Dessutom förvaltas mark i Lettland.

Fastighetsförvaltning

Vi förvaltar totalt ca 350 byggnader. Av dessa är många uthyrda som permanent- & fritidsbostäder.

Jakt & fiske

Av Koberg och Gåsevadholms totala landareal, på ca 12.000 ha, bedrivs jakt och viltvård i egen regi på ca 5.000 ha.

Skogsbruk

Skogsförvaltningen förvaltar ca 9.600 ha produktiv skogsbruk fördelat på; Koberg, Gåsevadsholm samt extern förvaltning.

Berg & grus

På Koberg har vi ett samarbete med Swerock AB som driver bergtäkten i Kuleskog.

Jordbruk

Både jordbruket på koberg och Gåsevadsholm drivs idag i egen regi.

Förnybar energi

På Koberg och Gåsevadholm arbetar vi aktivt med hållbara gröna energilösningar såsom sol- och vindkraft.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

– Lorem ipsum 

Koberg vilt

Vi erbjuder välsmakande produkter av frilevande vilt från eget viltbruk

Koberg Vilt verkar för god etik inom djur- och livsmedelshållning med målsättning att kunna erbjuda det allra bästa viltköttet.
byggnader
0
ha
0
förvaltades
0

Om oss

Koberg och Gåsevadholm: Historia och mångsidig förvaltning

Koberg och Gåsevadholm är två enskilda egendomar i Västergötland och Halland som samförvaltas av Koberg Förvaltning AB. Med historia så långt tillbaka som 1400-talet finns här en fantastisk miljö som erbjuder många upplevelser.

Sociala medier

Följ oss på Instagram