Livdjur

På Koberg driver vi sedan 2004 livdjursproduktion av kron- och dovvilt. Djuren är efter utmärkta troféelinjer och årligen säljs ett 60-tal djur till nya och etablerade hägn runtom i Sverige.

Viltmästare / Livdjursansvarig
Anders Friberg
+46 (0)706 90 16 59
anders.friberg@koberg.se