Fideikommiss

Fideikommiss är egendom med en inskränkt dispositionsrätt som ska gå i arv.

Innehavaren av ett fideikommiss kallas fideikommissarie men personen äger strikt betraktat inte egendomen men disponerar, förvaltar och har rätt till inkomster från egendomen.

De flesta fideikommiss inrättades på 1700-talet och innebär oftast att egendomen ska ärvas av äldsta manliga bröstarvinge inom en eller flera släkter. Det förekommer även att fideikommisset följer kvinnolinjen.