Jordbruk

Jordbruk

Koberg och Gåsevadholm förvaltar ca 1.100 ha åkermark. Jordbruket på Koberg drivs i egen regi och sedan årsskiftet 2024 bedrivs jordbruket på Gåsevadholm åter i egen regi. Vi producerar idag på våra åkrar höstvete, maltkorn, åkerbönor och oljeväxter. Jordbruket ansvarar, i samråd med viltmästaren, även för egendomarnas viltåkrar. Sedan november 2022 så bedrivs en omfattande slaktsvinsproduktion i nybyggda och toppmoderna stallar. Stallarna innehåller den senaste tekniken med tanken att medarbetarna skall ges största möjlighet att ägna tid åt god djuromsorg. Växtodlingen och djurproduktionen bedrivs av 3 respektive 4 medarbetare.

Med tanke på viltet och det säregna kulturlandskapet bibehålls stora arealer öppna. Våtmarker har skapats och restaurerats i stor omfattning med tanke på vilt och landskapsvård. Arbetet sker fortlöpande genom en dialog mellan ansvariga för jordbruk, skog och viltvård för att hitta en god balans mellan skilda intressen.

Kontaktpersoner

Jonas-1024x1024

Ansvarig Jordbruk

Jonas Lindgren