Jordbruk

Koberg och Gåsevadholm förvaltar ca 1.100 ha åkermark. Jordbruket på Koberg drivs i egen regi medan jordbruket på Gåsevadholm är utarrenderat sedan 2001. Vi producerar idag på våra åkrar höstvete, maltkorn, havre och oljeväxter. Jordbruket ansvarar, i samråd med viltmästaren, även för egendomarnas viltåkrar.

Med tanke på viltet och det säregna kulturlandskapet bibehålls stora arealer öppna. Våtmarker har skapats och restaurerats i stor omfattning med tanke på vilt och landskapsvård. Arbetet sker fortlöpande genom en dialog mellan ansvariga för jordbruk, skog och viltvård för att hitta en god balans mellan skilda intressen.

Ansvarig Jordbruk
Jonas Lindgren
+46 (0)703 – 94 44 38
jonas.lindgren@koberg.se

Medarbetare Jordbruk
Anton Andersson
+46 (0)705 – 22 39 42
anton.andersson@koberg.se