Grisstallet

Grisproduktion

På sommaren 2021 påbörjades bygget av en stallanläggning för grisproduktion på Koberg, som slutfördes under 2022. Det är en nyckelfärdig stallbyggnad som levererats av den danska firman Gråkjaer.
Förädling av den egna spannmålen och nyttjande av naturgödseln är en stor del av strategin för denna satsning. Naturgödseln är tänkt att förädlas till biogas, och den rötade gödseln läggs ut på åkrarna. Detta medför betydande minskning av inköpt mineralgödsel som är baserat på fossilenergi. I stallarna har installerat mycket ny teknik för att främja djurvälfärden och arbetsmiljön. Investeringsstöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling har beviljats till detta projekt.