Historia

Historia

Koberg och Gåsevadholms fideikommiss instiftades 1772 av direktören i Ostindiska Companiet Niclas Sahlgren. Han var även en stor donator till Sahlgrenska sjukhuset och Östads barnhus. År 1999 ombildades Gåsevadholms fideikommiss till ett fideikommissaktiebolag.

Verksamheten är indelad i sex områden: Fastighetsförvaltning, Jakt, Skogsbruk, Grus-/bergtäkter, Jordbruk och Förnybar energi. Dessutom förvaltas mark i Lettland.

Både på Koberg och Gåsevadholm finns våra egna Viltbutiker där vi säljer produkter av frilevande vilt från egna skogar.