Historia

Koberg och Gåsevadholms fideikommiss instiftades 1772 av direktören i Ostindiska Companiet Niclas Sahlgren. Han var även en stor donator till Sahlgrenska sjukhuset och Östads barnhus. År 1999 ombildades Gåsevadholms fideikommiss till ett fideikommissaktiebolag.

Kobergs slott är känt sedan 1400-talet. Huvuddelen av dagens byggnad kommer dock från slutet av 1500-talet. Dagens utseende fick Kobergs slott under 1800-talets slut, då en omfattande renovering genomfördes.

Gåsevadholms slott är uppfört i slutet av 1700-talet. Slottet är beläget på en ö mitt i Rolfsån, strax utanför Kungsbacka.