Jaktarrangemang

Jaktarrangemang

På Koberg strävar vi efter att ge viltet så mycket lugn och ro som möjligt och väljer därför att ha ett mindre antal jakter. Vi jagar över stora arealer och med fler antal jägare tillsammans med professionella medhjälpare.

Med lite tur och som extra bonus har man som jaktgäst möjligheten att få se och uppleva samtliga sex frilevande klövviltsarter, som är jaktbara i Sverige, under en och samma jaktdag.

Viltstammarna på egendomen håller en exceptionellt hög nivå när det gäller trofékvalitet och vi fäller årligen ett antal guldtroféer av dov, vildsvin och mufflon.

Kontaktpersoner

Tobias

Ansvarig jaktförsäljning

Tobias Löfgren