Förnybar energi

Att värna om miljön är viktigt för oss på Koberg och Gåsevadholm. Vi arbetar därför aktivt med hållbara gröna energilösningar såsom sol- och vindkraft.

Vindkraft

Vindparken, som är belägen på Gåsevadholm, består av fyra stycken Gamesa 2 MW-verk. Vindkraftverken producerar el som motsvarar ca 1.000 villors totala årskonsumtion. Verksamheten drivs av Fjärås Vindpark AB.

Solkraft

På Koberg finns det sedan 2016 två solkraftsanläggningar. En är placerad på ladugårdstaket och den andra på en av maskinhallarna. Vår målsättning är att producera vårt egna elbehov på gården.

Kontaktpersoner

placeholder-square

Fastighetschef

Emma Davidsson

Per-1024x1024

Fastighetsansvarig – Koberg

Per Hansson

Linus

Fastighetsskötare – Gåsevadholm

Linus Nilsson