FASTIGHETER

Fastighetsavdelningen förvaltar totalt ca 350 byggnader. Av dessa är många uthyrda som permanent- och fritidsbostäder. Vi kan också erbjuda semesterboende i naturskön miljö med närhet till bad- och fiskevatten.

Flertalet av byggnaderna är uppförda under 1800- och tidigt 1900-tal, vilket gör dem till kulturhistoriskt viktiga inslag i omgivningen. Vår målsättning är att vårda egendomarnas kulturarv utifrån de olika förutsättningar som finns och samtidigt bevara och skapa en attraktiv boendemiljö för våra hyresgäster.

Vi hyr även ut ekonomibyggnader till förvaring, verkstad, kontor m.m. Avdelningen ansvarar även för övriga markupplåtelser, som till exempel telemaster, pendelparkeringar och golfbanor.

Fastighetsansvarig – Koberg
Per Hansson
+46 (0)732 03 16 24
per.hansson@koberg.se

Fastighetsansvarig – Gåsevadholm
Karl Beckman
+46 (0)705 53 75 86
karl.beckman@koberg.se