Berg & grus

Berg & grus

På Koberg har vi ett samarbete med Swerock AB som driver bergtäkten i Kuleskog. Det utbrutna materialet används huvudsakligen inom Tvåstadsområdet.

Därutöver finns på Koberg ett flertal husbehovstäkter för att producera grus till egna skogsbilvägar.

Vår samarbetspartner på Gåsevadholm är Bröderna Johansson
Sandförsäljning AB som sedan många år verkar i Svedaskogen, nära Fjärås.

Kontaktpersoner

Tommy-1024x1024

Verksamhetschef

Tommy Johansson