Om

Om Koberg och Gåsevadholm

Koberg och Gåsevadholm är två enskilda egendomar i Västergötland och Halland som samförvaltas av Koberg Förvaltning AB. Med historia så långt tillbaka som 1400-talet finns här en fantastisk miljö som erbjuder många upplevelser.

Verksamheten är indelad i sex områden: Fastighetsförvaltning, Jakt, Skogsbruk, Grus-/bergtäkter, Jordbruk och Förnybar energi. Dessutom förvaltas mark i Lettland.

Både på Koberg och Gåsevadholm finns våra egna Viltbutiker där vi säljer produkter av frilevande vilt från egna skogar.

Vi stödjer följande organisationer & föreningar: