Slakteriet

Slakteri

Under 2017-2018 har vi byggt ett viltslakteri för att kunna förädla vårt viltkött hemma på Koberg.

Slakteriet ger oss möjlighet att erbjuda våra kunder färskt kött utan långa transporter till slakterier utanför Koberg. Det gör också att vi kan kontrollera processen hela vägen för att kunna säkerställa en produkt av högsta kvalité.

Livsmedelssäkerhet är viktigt! Därför använder vi oss utav en standardiserad arbetsmetod HACCP där vi försöker analysera och förebygga att eventuella faror uppstår i produktionen.

Genom EKP – egenkontrollprogram och GHP – god hygien praxis, har vi fastställt de rutiner och den dokumentation som krävs för en säker produktion!

Koberg Vilt är också IP-certifierade med Sigill, vilket betyder att vi valt att följa ännu hårdare kriterier för livsmedelssäkerhet utöver de lagar och branschriktlinjer som gäller i Sverige.

Vi vill att konsumenten skall känna trygghet!

Kontaktpersoner

Tobias

Ansvarig jaktförsäljning

Tobias Löfgren