Jakt & fiske

Jakt- och fiskemarker

Av Koberg och Gåsevadholms totala landareal, på ca 12.000 ha, bedrivs jakt och viltvård i egen regi på ca 5.000 ha. Övrig mark är utarrenderad till olika jaktlag.

På området finns, förutom en av Sveriges största dovhjortsstammar, älg, vildsvin, rådjur och kronhjort.

Vårt mål är att skapa goda förutsättningar för det jaktbara viltet samtidigt som vi gynnar övrig fauna och flora. Målsättningen är att markerna skall kunna bära betydande viltstammar utan att skadorna på skog och jordbruk blir för stora. Det sker genom välavvägd avskjutningsplan, återskapande av våtmarker, anläggning av viltåkrar, plantering av remisser, utsättande av saltstenar och stödutfodring.

Egendomarnas viltvårdsarbete sker både på den utarrenderade och egna jaktmarken. Våra jaktarrendatorer har ett nära samarbete med egendomens viltmästare. Avskjutningsrapportering för jaktarrendatorer görs på vilth.se.

I våra sjöar och viltvatten samlas bl.a. änder, knipor, krickor, kanadagäss och grågäss. År 2014 sattes det upp 80 st knipholkar vid Kobergs del av Vanderydsvattnet för att främja fågellivet. Vid fågelvandringar som anordnas av lokala entusiaster har man skådat ett stort antal fågelarter runt Koberg.

Kontaktpersoner

Tommy-1024x1024

Verksamhetschef

Tommy Johansson

Anders-1024x1024

Viltmästare

Anders Friberg

Dennis-1024x1024

Yrkesjägare

Dennis Andersson

Åke-1024x1024

Fiskeansvarig

Åke Bjärkemyr