Jakt & Fiske

Av Koberg och Gåsevadholms totala landareal, på ca 12.000 ha, bedrivs jakt och viltvård i egen regi på ca 5.000 ha. Övrig mark är utarrenderad till olika jaktlag.

På området finns, förutom en av Sveriges största dovhjortsstammar, älg, vildsvin, rådjur och kronhjort.

Vårt mål är att skapa goda förutsättningar för det jaktbara viltet samtidigt som vi gynnar övrig fauna och flora. Målsättningen är att markerna skall kunna bära betydande viltstammar utan att skadorna på skog och jordbruk blir för stora. Det sker genom välavvägd avskjutningsplan, återskapande av våtmarker, anläggning av viltåkrar, plantering av remisser, utsättande av saltstenar och stödutfodring.

Egendomarnas viltvårdsarbete sker både på den utarrenderade och egna jaktmarken. Våra jaktarrendatorer har ett nära samarbete med egendomens viltmästare. Avskjutningsrapportering för jaktarrendatorer görs på vilth.se.

I våra sjöar och viltvatten samlas bl.a. änder, knipor, krickor, kanadagäss och grågäss. År 2014 sattes det upp 80 st knipholkar vid Kobergs del av Vanderydsvattnet för att främja fågellivet. Vid fågelvandringar som anordnas av lokala entusiaster har man skådat ett stort antal fågelarter runt Koberg.

Verksamhetschef
Tommy Johansson
+46 (0)703 26 41 05
tommy.johansson@koberg.se

Viltmästare
Anders Friberg
+46 (0)706 90 16 59
anders.friberg@koberg.se

Yrkesjägare
Dennis Andersson
+46 (0)709 27 55 28
dennis.andersson@koberg.se

Ansvarig jaktförsäljning
Tobias Löfgren
+46 (0)736 19 74 13
tobias.lofgren@koberg.se

Fiskeansvarig
Åke Bjärkemyr
+46 (0)768 38 58 48
ake.bjarkemyr@gmail.com