Kontakt

Koberg Förvaltning AB
Kobergs Godskontor
Koberg 4
441 72 SOLLEBRUNN
+46 (0)322 470 04
info@koberg.se

Org.nr: 559052 – 4640
BG: 5109 – 8960

PDF-fakturor skickas till:
faktura@koberg.se

Kontaktpersoner

VD
Carl Silfverschiöld
+46 (0)705 48 93 42
carl.silfverschiold@koberg.se

Kontorsansvarig / Ekonomi / Administration
Kristina Sohlberg
+46 (0)322 470 04
kristina.sohlberg@koberg.se

Ekonomi / Administration / Hemsida / Uthyrning Året runt- & fritidshus
Marie Clasborn
+46 (0)322 470 04
marie.clasborn@koberg.se

Skogsförvaltare
Tommy Johansson
+46 (0)703 26 41 05
tommy.johansson@koberg.se

Skogsförman
Claes-Ove Svensson

Viltmästare
Anders Friberg
+46 (0)706 90 16 59
anders.friberg@koberg.se

Fastighetsförvaltare Koberg
Per Hansson
+46 (0)732 03 16 24
per.hansson@koberg.se

Fastigheter – Koberg
Kenth Hansson
+46 (0)722 30 71 51

Park och trädgård
Bo Norberg

Förvaltare Gåsevadholm
Andreas Viltfjäll
+46 (0)730 82 77 44
andreas.viltfjall@koberg.se

Förvaltare Gåsevadholm
Karl Beckman
+46 (0)705 53 75 86
karl.beckman@koberg.se

Säkerhetsansvarig / Fiskeansvarig
Åke Bjärkemyr
+46 (0)768 38 58 48
ake.bjarkemyr@gmail.com

Jordbruksansvarig
Jonas Lindgren
+46 (0)703 94 44 38
jonas.lindgren@koberg.se

Jordbruket
Anton Andersson
+46 (0)705 22 39 42
anton.andersson@koberg.se

Koberg Vilt / Korttidsuthyrning
Marielouise Jageklint
+46 (0)722 48 45 10
kobergvilt@koberg.se